перейти

Електровимірювальна лабораторія Київ, Харків, Вінниця, Житомир

За вказівками нормативних документів та органів, що інспектують, потрібно періодично проводити вимірювання опору ізоляції обладнання електричних мереж, а також заземлювальних пристроїв, та електровимірювання параметрів електрообладнання. Тимчасові інтервали між перевірками залежать від параметрів електроустановки, умов її експлуатації та визначаються нормативними документами.

Телефонуйте, будемо раді відповісти на Ваші запитання.

Етапи роботи електротехнічної лабораторії включають наступне:

 1. визначення обладнання, що підлягає електровимірюванням
 2. виїзд фахівця на об'єкт замовника для отримання обсягів робіт з вимірювань (якщо відсутні попередні протоколи вимірювань або мають місце зміни в електрогосподарстві замовника)
 3. видача комерційної пропозиції та кошторису на роботи
 4. укладання договору на електровимірювання у разі потреби
 5. виконання електровимірювань на об'єкті замовника
 6. видача технічного звіту та протоколів електровимірювань

Устаткування на об'єкті замовника, яке підлягає електровимірюванням

 • всі електроустановки будівлі, від ввідного апарату захисту у ввідно-розподільчому щиті, - до розеток та світильників у приміщеннях
 • на всіх розподільних та групових кабельних лініях повинно бути проведено вимірювання опору ізоляції

Визначення обсягів робіт з електровимірювань

При наданні завдання з електровимірювання нашому фахівцю, замовнику необхідно визначити, які електровимірювання слід провести: комплексно-періодичні або цільові.

Комплексно-періодичні електровимірювання - як правило, проводяться з певною періодичністю і включають наступний комплекс електровимірювань

 • вимірювання опору ізоляції проводів;
 • вимірювання опору розтіканню струму контуру заземлення;
 • вимірювання перехідного опору провідників (металозв'язок);
 • вимірювання опору петля «фаза-нуль»;

Що необхідно від замовника для виконання періодичних електровимірювань:

 1. надати попередній протокол вимірів для оцінки обсягів
 2. вказати на зміни, якщо такі є, за обсягами

Цільові електровиміри - виникають у разі змін або є первинними після електромонтажних робіт - як по всій схемі електропостачання приміщення замовника, так і nbsp; в електроустановках, групових кабельних лініях, технологічному та освітлювальному устаткуванні тощо.

Що необхідно від замовника для виконання комплексних електровимірювань:

 • повідомити нашому фахівцю на зміни у схемі електропостачання
 • визначити, що саме змінювалося: перенесення лічильника або електрощита з одного місця на інше, влаштування теплої підлоги та іншого електрообладнання, необхідність отримання додаткової електричної потужності, якщо приміщення переводиться в нежитловий фонд або навпаки і т.д.

Перелік електричних вимірювань, що проводяться

 • Виміри опору заземлюючих пристроїв та контурів заземлення всіх видів;
 • Контроль стану заземлення електроустановок;
 • Вимірювання перехідних опорів між заземлюючими провідниками, заземлювачами та обладнанням, що заземляюється, а також перевірка цілісності ланцюга;
 • Виїзд електролабораторії для виміру питомого опору грунту;
 • Вимірювання лабораторією опору ізоляції обладнання напругою до 1000 В, а також обмоток електродвигунів, кабелів, вторинних ланцюгів та провідників;
 • Вимірювання повного опору струмів однофазного короткого замикання в установках номінальної напруги до 1000;
 • Перевірка опору заземлення,опору ізоляції,та стану блискавкозахисту газової котельні;
 • Ревізія та електровипробування автоматів кабельних ліній;
 • Перевірка автоматичних вимикачів номінальної напруги до  1000 на спрацьовування по струму;
 • Електровимірювання перехідного опору контактів та обмоток трансформаторів та електричних машин;
 • Вимірювання активного опору вимикачів та обмоток силових трансформаторів;
 • ЕТЛ проводить перевірку ПЗВ (пристроїв захисного відключення) на спрацьовування;
 • Перевірка та діагностика схем аварійного освітлення;
 • Випробування заземлювального контуру, вимірювання його опору розтіканню струму;
 • Щорічна перевірка блискавкозахисту підстанцій та інших споруд;
 • Перевірка роботи струмового захисту на плавких вставках в установках напругою до 1000 В та їх калібрування;
 • Випробування на пробій підвищеною напругою електрообладнання та кабельних ліній номінальної напруги до 1000 В;
 • Перевірка працездатності та справності пристроїв релейного захисту, автоматики, телеуправління та телесигналізації;
 • ЕТЛ проводить випробування підвищеною напругою ізоляції силових кабельних ліній, а також кабелів напругою до 1000 і визначає місця пошкодження кабелю.

Перевірка контуру заземлення, вимірювання опору заземлення та інші електричні вимірювання проводить електровимірювальна лабораторія ТОВ "Компанія Електрик" у Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та в будь-якому іншому місті України.